Μενού Κλείσιμο

Αρχική Σελίδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για την συνεδρίαση (από διακοπή) Τριμ.Εφ.Κακ. στις 26/3/2020

Το από διακοπή Τριμ.Εφ.Κακ. (ΤΕΚ) στις 26/3/2020 με πρόεδρο την κα ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ δεν θα γίνει (αποσύρονται όλες οι υποθέσεις).
Read More

Ανακοίνωση για την συνεδρίαση του Τριμ.Εφ.Κακ. την 24/3/2020

Στην συνεδρίαση του Τριμ.Εφ.Κακ. (ΤΕΚ) την 24/3/2020 με πρόεδρο την κα ΜΠΕΡΣΗ, θα συζητηθεί από το πινάκιο μόνο η υπόθεση...
Read More

Πράξη προσωρινής αναστολής εργασιών

Πράξη επιβολλής μέτρων προσωρινής αναστολής λειτουργίας σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΙα/Γ.Π.ΟΙΚ. 17734/13-03-2020 ΚΥΆ των Υπουργών Άμυνας - Υγείας -...
Read More

Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή εκατόν είκοσι (120) σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ_Γ_1738_2019, ΑΔΑ: ΩΜΓΨΩ-661
Read More
1 12 13 14

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τα νέα τηλέφωνα του ΕΦΕΤΕΙΟΥ από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
 – Στον σύνδεσμο Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Πιστοποιητικών μπορείτε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά του Πολιτικού Τμήματος.
– Στον σύνδεσμο Υπηρεσίες/Πληροφόρηση Πολιτικών Υποθέσεων μπορείτε να ενημερωθείτε για την πορεία των Πολιτικών Υποθέσεων. Η ανεύρεση μπορεί να γίνει με πολλαπλά κριτήρια (Αριθμός Υπόθεσης Εφετείου/Αριθμός Πρωτόδικης Απόφασης κ.α.).
– Στον σύνδεσμο Υπηρεσίες/Ιστορικό Αποφάσεων μπορείτε να ενημερωθείτε για το ιστορικό της απόφασης.
– Στον σύνδεσμο Υπηρεσίες/Αναζήτηση Νομολογίας Εφετείου Πειραιώς μπορείτε να βρείτε ανωνυμοποιημένες αποφάσεις του Εφετείου και να ψάξετε σε αυτές με ελεύθερο κείμενο.
– Στον σύνδεσμο Υπηρεσίες/Αναζήτηση Νομολογίας Πρωτοδικείου Πειραιώς μπορείτε να βρείτε ανωνυμοποιημένες αποφάσεις του Πρωτοδικείου και να ψάξετε σε αυτές με ελεύθερο κείμενο.
– Οι συνθέσεις των δικαστηρίων του Εφετείου και του Πρωτοδικείου μπορούν να βρεθούν στους συνδέσμους:
Συνθέσεις Εφετείου Πειραιώς
Συνθέσεις Πρωτοδικείου Πειραιώς