Μενού Κλείσιμο

Αρχική Σελίδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

26

Δεκ 20

Εφαρμογή Διάθεσης Ψηφιακών Εγγράφων

Η εφαρμογή επαναλειτουργεί κανονικά στην παρακάτω ηλεκτρονική διευθύνση: Είσοδος Δικηγόρων: C/APP - Είσοδος Δικηγόρων
Read More

24

Δεκ 20

Εφαρμογή Διάθεσης Ψηφιακών Εγγράφων

Η εφαρμογή θα είναι προσωρινά μη διαθέσιμη από 25/12/2020 21:00 - 26/12/2020 21:00 λόγω της δεύτερης φάσης αναβάθμισης του εξοπλισμού...
Read More

16

Δεκ 20

Ανακοίνωση για αποσύρσεις Τακτικών και Διακοπτόμενων (18/12/2020 – Μ.Ο.Ε.)

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο (Μ.Ο.Ε.) στις 18/12/2020 με πρόεδρο τον κο ΤΣΟΥΛΟ, θα συζητηθούν οι υποθέσεις με αριθμούς πινακίου 0.1...
Read More

14

Δεκ 20

Ανακοίνωση για αποσύρσεις Τακτικών και Διακοπτόμενων (15/12/2020 Τ.Ε.Π. – 18/12/2020 Μ.Ε.Κ.)

Στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων στις 15/12/2020 με πρόεδρο τον κο ΤΡΑΝΟΣ θα συζητηθούν οι υποθέσεις με αριθμούς πινακίου 0.1 (τυπική)...
Read More

14

Δεκ 20

Ανακοίνωση για αποσύρσεις Τακτικών και Διακοπτόμενων (15/12/2020 Τ.Ε.Κ.)

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στις 15/12/2020 με πρόεδρο τον κο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ θα συζητηθούν οι υποθέσεις με αριθμούς πινακίου 0.1 έως...
Read More

10

Δεκ 20

Ανακοίνωση για αποσύρσεις Τακτικών και Διακοπτόμενων (11/12/2020 – Μ.Ο.Ε.)

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο (Μ.Ο.Ε.) στις 11/12/2020 με πρόεδρο τον κο ΒΕΝΙΖΕΛΕΑ, αποσύρονται όλες οι υποθέσεις.
Read More

10

Δεκ 20

Εφαρμογή Διάθεσης Ψηφιακών Εγγράφων

Η εφαρμογή θα είναι προσωρινά μη διαθέσιμη από 11/12/2020 21:00 - 12/12/2020 15:00 λόγω σημαντικής αναβάθμισης του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί.
Read More

9

Δεκ 20

Γνωστοποίηση καταμερισμού υποθέσεων 3ου και 4ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς της Δικασίμου 10-12-2020

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του πινακίου: ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 10-12-2020 3ο ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ του 3ου  Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς...
Read More

8

Δεκ 20

Ανακοίνωση για αποσύρσεις Τακτικών και Διακοπτόμενων (9/12/2020 – Π.Ε.Π. και 11/12/2020 – Μ.Ε.Κ.)

Στο Πενταμελές Εφετείο Πειραιώς στις 9/12/2020 με πρόεδρο τον κα ΒΕΝΙΖΕΛΕΑ θα συζητηθούν οι υποθέσεις με αριθμούς πινακίου 0.1 έως...
Read More

7

Δεκ 20

Ανακοίνωση για αποσύρσεις Τακτικών και Διακοπτόμενων (8/12/2020 Τ.Ε.Π. και Τ.Ε.Κ.)

Στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων στις 8/12/2020 με πρόεδρο κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ θα συζητηθούν οι υποθέσεις με αριθμούς πινακίου 0.1, 1, 2,...
Read More

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τα νέα τηλέφωνα του ΕΦΕΤΕΙΟΥ από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
 – Στον σύνδεσμο Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Πιστοποιητικών μπορείτε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά του Πολιτικού Τμήματος.
– Στον σύνδεσμο Υπηρεσίες/Πληροφόρηση Πολιτικών Υποθέσεων μπορείτε να ενημερωθείτε για την πορεία των Πολιτικών Υποθέσεων. Η ανεύρεση μπορεί να γίνει με πολλαπλά κριτήρια (Αριθμός Υπόθεσης Εφετείου/Αριθμός Πρωτόδικης Απόφασης κ.α.).
– Στον σύνδεσμο Υπηρεσίες/Ιστορικό Αποφάσεων μπορείτε να ενημερωθείτε για το ιστορικό της απόφασης.
– Στον σύνδεσμο Υπηρεσίες/Αναζήτηση Νομολογίας Εφετείου Πειραιώς μπορείτε να βρείτε ανωνυμοποιημένες αποφάσεις του Εφετείου και να ψάξετε σε αυτές με ελεύθερο κείμενο.
– Στον σύνδεσμο Υπηρεσίες/Αναζήτηση Νομολογίας Πρωτοδικείου Πειραιώς μπορείτε να βρείτε ανωνυμοποιημένες αποφάσεις του Πρωτοδικείου και να ψάξετε σε αυτές με ελεύθερο κείμενο.
– Οι συνθέσεις των δικαστηρίων του Εφετείου και του Πρωτοδικείου μπορούν να βρεθούν στους συνδέσμους:
Συνθέσεις Εφετείου Πειραιώς
Συνθέσεις Πρωτοδικείου Πειραιώς