Μενού Κλείσιμο

Αρχική Σελίδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

8

Δεκ 20

Ανακοίνωση για αποσύρσεις Τακτικών και Διακοπτόμενων (9/12/2020 – Π.Ε.Π. και 11/12/2020 – Μ.Ε.Κ.)

Στο Πενταμελές Εφετείο Πειραιώς στις 9/12/2020 με πρόεδρο τον κα ΒΕΝΙΖΕΛΕΑ θα συζητηθούν οι υποθέσεις με αριθμούς πινακίου 0.1 έως...
Read More

7

Δεκ 20

Ανακοίνωση για αποσύρσεις Τακτικών και Διακοπτόμενων (8/12/2020 Τ.Ε.Π. και Τ.Ε.Κ.)

Στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων στις 8/12/2020 με πρόεδρο κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ θα συζητηθούν οι υποθέσεις με αριθμούς πινακίου 0.1, 1, 2,...
Read More

30

Νοέ 20

Ανακοίνωση για αποσύρσεις Τακτικών και Διακοπτόμενων (4/12/2020 Μ.Ο.Ε.)

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο στις 4/12/2020 με πρόεδρο την κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  αποσύρονται όλες οι υποθέσεις.
Read More

30

Νοέ 20

Ανακοίνωση για αποσύρσεις Τακτικών και Διακοπτόμενων (1/12/2020 Τ.Ε.Π., Τ.Ε.Κ. – 2/12/2020 Π.Ε.Π. – 4/12/2020 Τ.Ε.Κ.) – Ενημερωμένο

Στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων την 1η/12/2020 με πρόεδρο την κα ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ θα συζητηθούν οι υποθέσεις με αριθμούς πινακίου 1, 3...
Read More

18

Νοέ 20

Γνωστοποίηση καταμερισμού υποθέσεων 1ου και 2ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς της Δικασίμου 19-11-2020

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 1ου  Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς (Ναυτικών Διαφορών) της δικασίμου...
Read More

17

Νοέ 20

Ανακοίνωση για αποσύρσεις Τακτικών και Διακοπτόμενων (24/11/2020 – Τ.Ε.Κ.)

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στις 24/11/2020 με πρόεδρο τον κο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ θα συζητηθούν οι υποθέσεις με αριθμούς πινακίου 1 έως...
Read More

16

Νοέ 20

Ανακοίνωση για αποσύρσεις Τακτικών και Διακοπτόμενων (25/11/2020 – Π.Ε.Π.) – Ενημερωμένο

Στο Πενταμελές Εφετείο Πειραιώς στις 25/11/2020 με πρόεδρο τον κο ΒΕΝΙΖΕΛΕΑ θα συζητηθούν οι υποθέσεις με αριθμούς πινακίου 0.1 και...
Read More

13

Νοέ 20

Ανακοίνωση για αποσύρσεις Τακτικών και Διακοπτόμενων (20 και 27/11/2020 – Μ.Ε.Κ.)

α. Στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων στις 20/11/2020,  με πρόεδρο την κα ΤΣΕΡΚΕΖΟΓΛΟΥ, θα συζητηθούν οι υποθέσεις με αριθμούς πινακίου 1...
Read More

12

Νοέ 20

Ανακοίνωση για αποσύρσεις Τακτικών και Διακοπτόμενων (17/11/2020 – T.E.K.)

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων  στις 17/11/2020,με πρόεδρο τον κο ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ, θα συζητηθούν οι υποθέσεις με αριθμούς πινακίου 0.1 (τυπική) και...
Read More

12

Νοέ 20

Ανακοίνωση για αποσύρσεις Τακτικών και Διακοπτόμενων (20/11/2020 – Μ.Ο.Ε.)

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο (Μ.Ο.Ε.) στις 20/11/2020 με πρόεδρο τον κο ΘΕΟΦΑΝΗ, αποσύρονται όλες οι υποθέσεις.
Read More

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τα νέα τηλέφωνα του ΕΦΕΤΕΙΟΥ από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
 – Στον σύνδεσμο Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Πιστοποιητικών μπορείτε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά του Πολιτικού Τμήματος.
– Στον σύνδεσμο Υπηρεσίες/Πληροφόρηση Πολιτικών Υποθέσεων μπορείτε να ενημερωθείτε για την πορεία των Πολιτικών Υποθέσεων. Η ανεύρεση μπορεί να γίνει με πολλαπλά κριτήρια (Αριθμός Υπόθεσης Εφετείου/Αριθμός Πρωτόδικης Απόφασης κ.α.).
– Στον σύνδεσμο Υπηρεσίες/Ιστορικό Αποφάσεων μπορείτε να ενημερωθείτε για το ιστορικό της απόφασης.
– Στον σύνδεσμο Υπηρεσίες/Αναζήτηση Νομολογίας Εφετείου Πειραιώς μπορείτε να βρείτε ανωνυμοποιημένες αποφάσεις του Εφετείου και να ψάξετε σε αυτές με ελεύθερο κείμενο.
– Στον σύνδεσμο Υπηρεσίες/Αναζήτηση Νομολογίας Πρωτοδικείου Πειραιώς μπορείτε να βρείτε ανωνυμοποιημένες αποφάσεις του Πρωτοδικείου και να ψάξετε σε αυτές με ελεύθερο κείμενο.
– Οι συνθέσεις των δικαστηρίων του Εφετείου και του Πρωτοδικείου μπορούν να βρεθούν στους συνδέσμους:
Συνθέσεις Εφετείου Πειραιώς
Συνθέσεις Πρωτοδικείου Πειραιώς