Μενού Κλείσιμο

Αρχική Σελίδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για αποσύρσεις και διακοπές Τακτικών και Διακοπτόμενων Δικαστηρίων (Ενημερωμένο)

α) Στο διακοπτόμενο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στις 20-5-2020 με προεδρεύουσα την κα ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ και έναρξη δίκης την 3/3/2020, η υπόθεση...
Read More

Ανακοίνωση για αποσύρσεις και διακοπές Τακτικών και Διακοπτόμενων Δικαστηρίων

Το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων την 22α/5/2020 με προεδρεύουσα την κα ΣΑΡΑΜΑΝΤΗ, αποσύρεται.
Read More

Ανακοίνωση Γραμματείας Πολιτικού Τμήματος

Η γραμματεία του Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Πειραιώς από 18/5/2020 θα εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2132157226.
Read More

Ανακοίνωση για αποσύρσεις και διακοπές Τακτικών και Διακοπτόμενων Δικαστηρίων

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στις 19/5/2020 (τακτικό) με προεδρεύοντα το κο ΧΟΥΖΟΥΡΗ θα συζητήσει τις υποθεσεις με αριθμό πινακίου 0.1...
Read More

Ανακοίνωση για αποσύρσεις και διακοπές Τακτικών και Διακοπτόμενων Δικαστηρίων – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων στις 15/5/2020 (τακτικό), με προεδρεύουσα την κα ΜΠΕΡΣΗ, θα συζητηθεί η υποθέση με αριθμό πινακίου 1...
Read More

Πράξη ορισμού δικασίμων παράτασης δικαστικού έτους – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ορθή επανάληψη ως προς τις ημερομηνίες της πράξης 37/2020. Με την Πράξη 37/2020 ορίζονται δικάσιμοι Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων κατά...
Read More

Ανακοίνωση για αποσύρσεις και διακοπές Τακτικών και Διακοπτόμενων Δικαστηρίων

α. Το τακτικό Πενταμελές Εφετείο Πειραιώς με πρόεδρο την κα ΜΠΕΛΜΠΑ στις 13/5/2020 θα συζητήσει την υπόθεση με αριθμό πινακίου...
Read More

Ανακοίνωση για αποσύρσεις και διακοπές Τακτικών και Διακοπτόμενων Δικαστηρίων

α. Το διακοπτόμενο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στις 11/5/2020 (έναρξη δίκης 1/10/2019) με προεδρεύοντα το κο ΧΟΥΖΟΥΡΗ, διεκόπη για την 18η/6/2020....
Read More

Πράξη ορισμού δικασίμων παράτασης δικαστικού έτους

Με την Πράξη 37/2020 ορίζονται δικάσιμοι Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων κατά τα χρονικά διαστήματα από την 1η έως και τις...
Read More

Ανακοίνωση για αποσύρσεις Τακτικών και Διακοπτόμενων Δικαστηρίων

α. Το Τριμελές Εφετείο Πλημ/των την 11η/5/2020 με προεδρεύουσα την κα ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ, αποσύρεται. β. Το Τριμελές Εφετείο Πλημ/των την 12η/5/2020...
Read More

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τα νέα τηλέφωνα του ΕΦΕΤΕΙΟΥ από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
 – Στον σύνδεσμο Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Πιστοποιητικών μπορείτε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά του Πολιτικού Τμήματος.
– Στον σύνδεσμο Υπηρεσίες/Πληροφόρηση Πολιτικών Υποθέσεων μπορείτε να ενημερωθείτε για την πορεία των Πολιτικών Υποθέσεων. Η ανεύρεση μπορεί να γίνει με πολλαπλά κριτήρια (Αριθμός Υπόθεσης Εφετείου/Αριθμός Πρωτόδικης Απόφασης κ.α.).
– Στον σύνδεσμο Υπηρεσίες/Ιστορικό Αποφάσεων μπορείτε να ενημερωθείτε για το ιστορικό της απόφασης.
– Στον σύνδεσμο Υπηρεσίες/Αναζήτηση Νομολογίας Εφετείου Πειραιώς μπορείτε να βρείτε ανωνυμοποιημένες αποφάσεις του Εφετείου και να ψάξετε σε αυτές με ελεύθερο κείμενο.
– Στον σύνδεσμο Υπηρεσίες/Αναζήτηση Νομολογίας Πρωτοδικείου Πειραιώς μπορείτε να βρείτε ανωνυμοποιημένες αποφάσεις του Πρωτοδικείου και να ψάξετε σε αυτές με ελεύθερο κείμενο.
– Οι συνθέσεις των δικαστηρίων του Εφετείου και του Πρωτοδικείου μπορούν να βρεθούν στους συνδέσμους:
Συνθέσεις Εφετείου Πειραιώς
Συνθέσεις Πρωτοδικείου Πειραιώς