Μενού Κλείσιμο

Αρχική Σελίδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 17-3-2022

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 1ου Πολιτικού Τμήματος (Ναυτικό)  Μονομελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 17-3-2022...
Read More

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 3ου ΚΑΙ 4ου ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 3-3-2022

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του3ου  Τμήματος Μονομελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 3/3/2022 Ώρα 11.00΄έως 11.15’ ...
Read More

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 17/2/2022

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 1ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς ΝΑΥΤΙΚΟ,  της δικασίμου 17-2-2022...
Read More

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 3ου ΚΑΙ 4ου ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 3-2-2022

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 3ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 3-2-2022 Ώρα...
Read More

Ανακοινώσεις Διακοπής Π.Ε.Κ., Τ.Ε.Κ. – 27/1/2022

Το δικαστήριο του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς, με Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και αρχική δικάσιμο την 29/09/2021, διέκοψε σήμερα, 27/01/2022,...
Read More

Ανακοίνωση Διακοπής Τ.Ε.Κ. – 26/1/2022

Το δικαστήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιώς, με Πρόεδρο την κ. Ερασμία ΛΙΟΥΛΗ και αρχική δικάσιμο την 1/10/2021 και μετέπειτα...
Read More

Ανακοίνωση Διακοπής Τ.Ε.Π – 24/1/2022

Το Δικαστήριο του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Πειραιώς, με Πρόεδρο την κα Ζωή Καραχάλιου και αρχική δικάσιμο την 24η/01/2022, διέκοψε για...
Read More

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 13-1-2022

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 1ου Πολιτικού Τμήματος (Ναυτικό)  Μονομελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 13-1-2022...
Read More

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 3ου ΚΑΙ 4ου ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 9/12/2021

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 3ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 9-12-2021 Ώρα...
Read More

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 25-11-2021

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 1ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς  (Ναυτικό)   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 25-11-2021....
Read More

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τα νέα τηλέφωνα του ΕΦΕΤΕΙΟΥ από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
 – Στον σύνδεσμο Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Πιστοποιητικών μπορείτε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά του Πολιτικού Τμήματος.
– Στον σύνδεσμο Υπηρεσίες/Πληροφόρηση Πολιτικών Υποθέσεων μπορείτε να ενημερωθείτε για την πορεία των Πολιτικών Υποθέσεων. Η ανεύρεση μπορεί να γίνει με πολλαπλά κριτήρια (Αριθμός Υπόθεσης Εφετείου/Αριθμός Πρωτόδικης Απόφασης κ.α.).
– Στον σύνδεσμο Υπηρεσίες/Ιστορικό Αποφάσεων μπορείτε να ενημερωθείτε για το ιστορικό της απόφασης.
– Στον σύνδεσμο Υπηρεσίες/Αναζήτηση Νομολογίας Εφετείου Πειραιώς μπορείτε να βρείτε ανωνυμοποιημένες αποφάσεις του Εφετείου και να ψάξετε σε αυτές με ελεύθερο κείμενο.
– Στον σύνδεσμο Υπηρεσίες/Αναζήτηση Νομολογίας Πρωτοδικείου Πειραιώς μπορείτε να βρείτε ανωνυμοποιημένες αποφάσεις του Πρωτοδικείου και να ψάξετε σε αυτές με ελεύθερο κείμενο.
– Οι συνθέσεις των δικαστηρίων του Εφετείου και του Πρωτοδικείου μπορούν να βρεθούν στους συνδέσμους:
Συνθέσεις Εφετείου Πειραιώς
Συνθέσεις Πρωτοδικείου Πειραιώς