Μενού Κλείσιμο

Αρχική Σελίδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 3ου ΚΑΙ 4ου ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 3-2-2022

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 3ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 3-2-2022 Ώρα...
Read More

Ανακοινώσεις Διακοπής Π.Ε.Κ., Τ.Ε.Κ. – 27/1/2022

Το δικαστήριο του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς, με Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και αρχική δικάσιμο την 29/09/2021, διέκοψε σήμερα, 27/01/2022,...
Read More

Ανακοίνωση Διακοπής Τ.Ε.Κ. – 26/1/2022

Το δικαστήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιώς, με Πρόεδρο την κ. Ερασμία ΛΙΟΥΛΗ και αρχική δικάσιμο την 1/10/2021 και μετέπειτα...
Read More

Ανακοίνωση Διακοπής Τ.Ε.Π – 24/1/2022

Το Δικαστήριο του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Πειραιώς, με Πρόεδρο την κα Ζωή Καραχάλιου και αρχική δικάσιμο την 24η/01/2022, διέκοψε για...
Read More

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 13-1-2022

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 1ου Πολιτικού Τμήματος (Ναυτικό)  Μονομελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 13-1-2022...
Read More

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 3ου ΚΑΙ 4ου ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 9/12/2021

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 3ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 9-12-2021 Ώρα...
Read More

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 25-11-2021

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 1ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς  (Ναυτικό)   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 25-11-2021....
Read More

Διάθεση Αποφάσεων Ποινικού μέσω της Εφαρμογή Διάθεσης Αντιγράφων Αποφάσεων και Πιστοποιητικών Δικαστηρίων

Το Εφετείο Πειραιά την 18/11/2021 ξεκινάει την ηλεκτρονική διάθεση, κατόπιν αιτήματος συνηγόρου, ποινικών αποφάσεων. Οι αποφάσεις αφορούν αρχικά τα έτη...
Read More

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 3ου ΚΑΙ 4ου ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 11/11/2021

Σας γνωστοποιούμε τον καταμερισμό των υποθέσεων του επισυναφθέντος πινακίου του 3ου Πολιτικού Τμήματος Μονομελούς   Εφετείου Πειραιώς της δικασίμου 21/10/2021 Ώρα...
Read More

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ C/APP

Λόγω προγραμματισμένων εργασιών στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., η εφαρμογή Διάθεσης Ψηφιακών Αντιγράφων Αποφάσεων και Πιστοποιητικών θα παρουσιάζει δυσλειτουργία την...
Read More

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τα νέα τηλέφωνα του ΕΦΕΤΕΙΟΥ από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
 – Στον σύνδεσμο Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Πιστοποιητικών μπορείτε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά του Πολιτικού Τμήματος.
– Στον σύνδεσμο Υπηρεσίες/Πληροφόρηση Πολιτικών Υποθέσεων μπορείτε να ενημερωθείτε για την πορεία των Πολιτικών Υποθέσεων. Η ανεύρεση μπορεί να γίνει με πολλαπλά κριτήρια (Αριθμός Υπόθεσης Εφετείου/Αριθμός Πρωτόδικης Απόφασης κ.α.).
– Στον σύνδεσμο Υπηρεσίες/Ιστορικό Αποφάσεων μπορείτε να ενημερωθείτε για το ιστορικό της απόφασης.
– Στον σύνδεσμο Υπηρεσίες/Αναζήτηση Νομολογίας Εφετείου Πειραιώς μπορείτε να βρείτε ανωνυμοποιημένες αποφάσεις του Εφετείου και να ψάξετε σε αυτές με ελεύθερο κείμενο.
– Στον σύνδεσμο Υπηρεσίες/Αναζήτηση Νομολογίας Πρωτοδικείου Πειραιώς μπορείτε να βρείτε ανωνυμοποιημένες αποφάσεις του Πρωτοδικείου και να ψάξετε σε αυτές με ελεύθερο κείμενο.
– Οι συνθέσεις των δικαστηρίων του Εφετείου και του Πρωτοδικείου μπορούν να βρεθούν στους συνδέσμους:
Συνθέσεις Εφετείου Πειραιώς
Συνθέσεις Πρωτοδικείου Πειραιώς