Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Νομολογία Πολιτικού

Αριθμός Απόφασης 636/2018

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ. Εκπροθέσμως προσκομισθέντα, επικαλούμενα με τις προτάσεις, αποδεικτικά έγγραφα. Επανάληψη της συζήτησης, ώστε να προσκομισθούν νομίμως. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ     636 /2018 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ…