Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Νομολογία Πολιτικού

Αριθμός απόφασης 589/2023

 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αριθμός  απόφασης   589/2023 ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ  ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (2ο Τμήμα) Αποτελούμενο από Βασίλειο Παπανικόλα, Πρόεδρο Εφετών, Σταυρούλα Λιακέα, Εφέτη και  Μαρία Τσιάλτα,…