Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Νομολογία

Αριθμός Απόφασης 419/2020

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Περίληψη : ανακοπή ερημοδικίας πιθανολόγηση λόγου ανώτερης βίας (ασθένεια πληρεξουσίου Δικηγόρου) , πώληση ιχθηρών, ένσταση εξοφλήσεως παραδεκτό ορισμένο, ένσταση κατάχρησης δικαιώματος,…

Αριθμός Απόφασης 412/2020

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Aριθμός απόφασης  412 /2020 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων ——————————————- Αποτελούμενο από τη Δικαστή Εμμανουηλία-Αλεξάνδρα Κεχαγιά, Εφέτη, την οποία όρισε ο…

Αριθμός Απόφασης 403/2020

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετενέργεια Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας-υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση, αποδοχές και επίδομα αδείας, εργασία κατά τα Σάββατα τις Κυριακές και αργίες-νομιμότοκο σχετικών αξιώσεων,  …