Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Μονομελές

Αριθμός απόφασης 572/2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (3ο Τμήμα) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ (από αμοιβές) ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης  572/2022 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Εμμανουηλία-Αλεξάνδρα Κεχαγιά, την οποία όρισε…

Αριθμός απόφασης 448/2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (3ο Τμήμα) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ (Εργατικών) ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης 448/2022 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Εμμανουηλία-Αλεξάνδρα Κεχαγιά, Εφέτη, την οποία όρισε…

Αριθμός απόφασης 363/2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (3ο Τμήμα) [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ] Περίληψη Παράσυρση πεζών από δίκυκλη μοτοσικλέτα-συνυπαιτιότητα-ανήλικος διάδικος-κεφάλαια συνεχόμενα με το κεφάλαιο της υπαιτιότητας-ιδιότητα τρίτου για το παραδεκτό…

Αριθμός απόφασης 362/2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (3ο ΤΜΗΜΑ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ (ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ Περίληψη Εφεση κατά αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου που ασκήθηκε προ της ισχύος του ν. 3994/2011-καθ’ύλην αρμόδιο δικαστήριο…