Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Μονομελές

Αριθμός απόφασης 182/2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Περίληψη Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου για κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών -δυνατότητα ορθού χαρακτηρισμού τους ως ενιαίας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, αν…