Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Ναυτικό

Αριθμός απόφασης 700/2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός     700/2022 ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Χαρίκλεια Σαραμαντή, Προεδρεύουσα Εφέτη, Αναστάσιο Αναστασίου, Εφέτη, Θεόκλητο Καρακατσάνη, Εφέτη…

Αριθμός απόφασης 665/2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αριθμός απόφασης    665/2022 ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Σπυριδούλα Μακρή, Πρόεδρο Εφετών, Χαρίκλεια Σαραμαντή, Εφέτη και Ελένη Νικολακοπούλου,…

Αριθμός απόφασης 401/2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αριθμός απόφασης   401/2022 ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Σπυριδούλα Μακρή, Πρόεδρο Εφετών, Χαρίκλεια Σαραμαντή, Εφέτη και Ελένη Νικολακοπούλου,…

Αριθμός απόφασης 652/2022

 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός     652/2022 ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Σπυριδούλα Μακρή, Πρόεδρο Εφετών, Χαρίκλεια Σαραμαντή, Αναστάσιο Αναστασίου – Εισηγητή, Εφέτες και από…

Αριθμός απόφασης 684/2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός    684/2022 ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ναυτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Χαρίκλεια Σαραμαντή, Προεδρεύουσα Εφέτη, Μαρία Δανιήλ,  Αναστάσιο Αναστασίου – Εισηγητή, Εφέτες…

Αριθμός απόφασης 628/2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός     628/2022 ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Χαρίκλεια Σαραμαντή, Προεδρεύουσα Εφέτη, Μαρία Δανιήλ, Εφέτη, Θεόκλητο Καρακατσάνη, Εφέτη…

Αριθμός απόφασης 333/2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αριθμός Απόφασης   333/2022 ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Σπυριδούλα Μακρή, Πρόεδρο Εφετών, Χαρίκλεια Σαραμαντή, Εφέτη και Ελένη Νικολακοπούλου,…

Αριθμός απόφασης 332/2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αριθμός Απόφασης      332/2022 ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Σπυριδούλα Μακρή, Πρόεδρο Εφετών, Χαρίκλεια Σαραμαντή, Εφέτη και Ελένη Νικολακοπούλου,…

Αριθμός απόφασης 323/2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός   323/2022 ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ναυτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Σπυριδούλα Μακρή, Πρόεδρο Εφετών, Χαρίκλεια Σαραμαντή, Αναστάσιο Αναστασίου – Εισηγητή, Εφέτες…