Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Τριμελές

Αριθμός απόφασης 680/2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Τμήμα 3ο) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ (εργατικών) ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης 680/2022 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αποτελούμενο από τους Δικαστές, Αναστάσιο Αναστασίου, Προεδρεύοντα Εφέτη, ως αρχαιότερο του…

Αριθμός απόφασης 661/2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Τμήμα 3ο) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ (εργατικών) ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης 661/2022 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αποτελούμενο από τους Δικαστές, Αναστάσιο Αναστασίου, Προεδρεύοντα Εφέτη, αρχαιότερο Δικαστή του…